Hur gör jag för att få en betalningsanmärkning borttagen eller rättad?

Fråga:

Hur gör jag för att få en betalningsanmärkning borttagen eller rättad?

Svar:

Om du anser att en uppgift som rör dig är oriktig eller missvisande ska du kontakta kreditupplysningsföretaget och begära rättelse. Företaget ska då skyndsamt utreda frågan.

Läs mer om när en uppgift anses vara oriktig eller missvisande

Visar det sig att uppgiften är felaktig ska företaget rätta uppgiften och underrätta alla som den senaste tolvmånadersperioden har fått den felaktiga uppgiften. Du ska också själv få reda på vilken rättelse som är gjord. Om den felaktiga uppgiften har publicerats i en tryckt skrift ska en rättelse föras in i ett följande nummer av skriften. Du måste vända dig till varje kreditupplysningsföretag för sig. Du behöver normalt bara vända dig till de rikstäckande kreditupplysningsföretagen.

Här kan du se vilka kreditupplysningsföretag som finns

Om den felaktiga eller missvisande uppgiften har hämtats från Kronofogdemyndighetens register bör du i stället vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få uppgiften rättad. Om Kronofogdemyndigheten rättar uppgiften kommer rättelsen att skickas med automatik till kreditupplysningsföretagen. Kronofogdemyndighetens beslut i rättelsefrågan kan överklagas till förvaltningsrätt.

Läs mer hos Kronofogdemyndigheten

Ett inkassoföretag som har orsakat en felaktig betalningsanmärkning ska enligt god inkassosed meddela felet till de rikstäckande kreditupplysningsföretagen.

Om du inte är nöjd med en rättelse eller om kreditupplysningsföretaget efter utredning inte anser att någon rättelse behövs kan du vända dig till Datainspektionen. Vi gör då en bedömning av om ditt klagomål ska föranleda en särskild granskning av kreditupplysningsföretaget.