Är det tillåtet att använda e-postadresser för att skicka reklam?

Fråga:

Är det tillåtet att använda e-postadresser för att skicka reklam?

Svar:

Som huvudregel gäller att en e-postadress får användas i marknadsföringssyfte endast om personen samtyckt till det på förhand. E-postadressen får också användas om företaget fått den av en kund i samband med försäljning av en produkt. Men det gäller endast under vissa förutsättningar. Hos Konsumentverket kan du läsa mer om vad reglerna säger och hur du skyddar dig mot skräppost (spam).

Läs mer hos Konsumentverket

Är en e-postadress en personuppgift och vad säger personuppgiftslagen?

En e-postadress är att betrakta som personuppgift om den går att knyta direkt eller indirekt till en levande person. Om uppgifterna ska användas för marknadsföring via elektronisk post som kommunikationskanal är det dock marknadsföringslagen och inte personuppgiftslagen som är tillämplig. Som huvudregel gäller enligt marknadsföringslagen att en e-postadress får användas i marknadsföringssyfte endast om personen samtyckt till det på förhand. E-post får emellertid även, under vissa förutsättningar, användas om företaget fått e-postadressen av en kund i samband med försäljning av en produkt.

Datainspektionen utövar inte tillsyn över att marknadsföringslagen följs. Det är i stället till Konsumentverket man ska vända sig vid frågor eller problem när det gäller e-postreklam.

Frågor och svar

Tillbaka till Frågor och svar

Externa länkar

Konsumentverket

Du kan vända dig till Konsumentverket om du har frågor eller problem när det gäller e-postreklam.

Swedma

Swedmas branschregler om marknadsföring via e-post.