Är det tillåtet att använda personnummer som kundnummer?

Fråga:

Är det tillåtet att använda personnummer som kundnummer?

Svar:

Ja, om det finns ett samtycke från den registrerade.