Är det tillåtet att registrera en kunds vanor eller fritidsintressen?

Fråga:

Är det tillåtet att registrera en kunds vanor eller fritidsintressen?

Svar:

För att få registrera uppgifter som inte är direkt nödvändiga för avtalsförhållandet med en kund, krävs som huvudregel att kunden ger sitt samtycke. Kunden måste få information om vilka uppgifter som registreras och för vilka ändamål uppgifterna kommer att användas. Även om den registrerade har samtyckt till viss typ av användning krävs det att de uppgifter som registreras är relevanta i förhållande till ändamålet och inte fler än nödvändigt. Det är i första hand upp till den personuppgiftsansvarige att bedöma hur många och vilka uppgifter som det är nödvändigt att behandla för att kunna uppfylla ändamålen men också att ansvara för att inte fler uppgifter behandlas än vad som är nödvändigt.