Är det tillåtet att upprätta spärrlistor med arbetstagare som har avskedats på grund av illojalitet eller brott?

Fråga:

Är det tillåtet att upprätta spärrlistor med arbetstagare som har avskedats på grund av illojalitet eller brott?

Svar:

Huvudregeln är att man inte får samla personuppgifter i en spärrlista för att använda dem i samband med en eventuell återanställning. En sådan lista strider mot god sed enligt personuppgiftslagen.

I vissa undantagsfall kan dock en spärrlista vara nödvändig för att ett arbete som är av allmänt intresse ska kunna utföras. Det gäller arbeten där en återanställning kan medföra allvarliga säkerhetsrisker, som inom kärnkraftsanläggningar, kriminalvård, sjukvård och barnomsorg. Då kan en spärrlista vara tillåten med stöd av personuppgiftslagen. Varje enskilt fall ska bedömas för sig. Aspekter som ska vägas in är vilka uppgifter som registreras, hur listan används och hur den sprids.

Ovanstående regler förutsätter att hanteringsreglerna i personuppgiftslagen ska tillämpas på behandlingen.

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Läs mer om personuppgifter i arbetslivet