Är det tillåtet att visa personnummer i adressfönstret på brev?

Fråga

Är det tillåtet att exponera personnummer intill namnet i adressfönstret på brevutskick synligt för vem som helst?

Svar

Ett personnummer anses vara en extra skyddsvärd personuppgift. Datainspektionen anser därför att personnummer bör exponeras så lite som möjligt och därför inte ska synas på adressetiketter, i kuvertfönster eller i försändelse som sänds utan kuvert.

Tillbaka till Frågor och svarReferenser
Datainspektionens beslut 1614-2007.