Är det tillåtet för företag att kräva personnummer vid förfrågan om prisuppgift?

Fråga:

Är det tillåtet för företag att kräva personnummer vid förfrågan om prisuppgift?

Svar:

Ja, om personnumret används för att kunna beräkna prisuppgiften. Om den enskilde lämnar sitt personnummer efter att ha fått information om för vilka ändamål företaget avser att behandla personnumret, får han eller hon anses ha samtyckt till behandlingen.