Är en förening skyldig att lämna ut sitt medlemsregister till en medlem som begär det?

Fråga:

Är en förening skyldig att lämna ut sitt medlemsregister till en medlem som begär det?

Svar:

Nej, till skillnad från offentliga myndigheter som måste tillämpa offentlighetsprincipen har inte privata företag, föreningar eller stiftelser någon skyldighet att lämna ut sitt medlemsregister. Däremot har den registrerade rätt enligt personuppgiftslagen att få ett registerutdrag över vilka uppgifter som finns registrerade om sig själv.

Tänk också på att det kan finnas särskilda bestämmelser som man måste ta hänsyn till, exempelvis lagen om ekonomiska föreningar. För sådana föreningar ska medlemsförteckningen hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den.