Behöver jag tillstånd från Datainspektionen för att kunna behandla personuppgifter?

Fråga:

Behöver jag tillstånd från Datainspektionen för att kunna behandla personuppgifter?

Svar:

Nej, det krävs inget tillstånd för att behandla personuppgifter. Däremot är den personuppgiftsansvarige skyldig att följa personuppgiftslagens bestämmelser.

I personuppgiftslagen anges att automatiserade behandlingar ska anmälas till Datainspektionen och vissa särskilt integritetskänsliga behandlingar förhandskontrolleras.

Det finns flera undantag från denna anmälningsskyldighet och dessa undantag hittar man i personuppgiftsförordningen och i Datainspektionens författningar. Du kan läsa mer om det här på webbplatsen:

Läs mer om undantagen och anmälningsskyldigheten
Läs mer om anmälan om förhandskontroll
Läs mer om personuppgiftsansvar

Tillbaka till Frågor och svar