Får arbetsgivare använda elektronisk körjournal utan de anställdas samtycke?

Fråga:

Får arbetsgivare använda elektronisk körjournal utan de anställdas samtycke?

Svar:

Ja, en arbetsgivare som vill använda elektronisk körjournal för att kunna redovisa till Skatteverket hur firmans fordon används kan stödja sig på en intresseavvägning. Det krävs dock att arbetsgivaren ser till att enbart behandla de uppgifter från positioneringssystemet som behövs för att uppfylla redovisningsskyldigheten gentemot Skatteverket. Det kan ske genom att arbetsgivaren endast sparar sådana uppgifter som skulle ha registrerats om arbetsgivaren istället använt en manuell körjournal. Övriga uppgifter ska i princip gallras omedelbart, i den mån uppgifterna inte behövs för att uppfylla andra berättigade ändamål. Datainspektionen har dock ansett att det bör vara rimligt att spara detaljerade uppgifter om fordonens position i upp till tre månader för att i efterhand kunna komplettera befintliga körjournaler med exempelvis uppgift om syftet med en viss resa.

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Läs mer om personuppgifter i arbetslivet