Positioneringsteknik i bilar

Får en arbetsgivare kontrollera sina anställda med hjälp av GPS?

Fråga

Får min arbetsgivare kontrollera oss anställda med hjälp av GPS utan att vi har fått information om det? Dessutom använder arbetsgivaren GPS för att kolla om vi har jobbat så mycket som vi har skrivit upp i tidredovisningen! Vad gäller?

Svar

Datainspektionen anser att det är otillåtet att använda positioneringssystem för att rutinmässigt kontrollera hur den anställde arbetar. Det kan dock undantagsvis vara tillåtet om det finns en konkret misstanke om att den anställde allvarligt missbrukar arbetsgivarens förtroende, till exempel vid missbruk av tidsredovisningen. Arbetsgivaren måste också informera personalen om att deras personuppgifter behandlas, bland annat om vilka ändamålen med behandlingen är och vilka kontroller av de anställda som kan bli aktuella. Datainspektionen rekommenderar att informationen aktivt sprids till de anställda, både skriftligt och muntligt innan systemet börjar användas.

En arbetsgivare som vill använda positioneringssystem måste dessförinnan tydligt ha bestämt för vilka ändamål personuppgifter ska behandlas. Behandlingen måste alltid vara sakligt motiverad i verksamheten och får inte utföras på ett alltför närgånget eller omfattande sätt. Exempel på godtagbara ändamål är säkerhet, logistik, fördelning av resurser och underlag för fakturering. Uppgifter som har samlats in för vissa ändamål får inte senare användas för andra, oförenliga ändamål. Exempelvis får uppgifter som samlats in för säkerhetsändamål inte senare användas för prestationsmätning av anställda.

Datainspektionen har tagit fram en checklista som sammanställer några av de viktigaste punkterna som arbetsgivare måste tänka på när de använder positioneringsteknik.

Läs checklistan Positioneringsteknik i arbetslivet

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Läs mer om personuppgifter i arbetslivet