Får en arbetsgivare registrera kontaktuppgifter till anhöriga?

Fråga:

Får en arbetsgivare registrera kontaktuppgifter till anhöriga?

Svar:

Ja, arbetsgivaren har ofta ett starkt intresse av att kunna kontakta anhöriga vid till exempel olycksfall eller sjukdom. Arbetsgivarens intresse av att från sina anställda samla in och registrera anhörigas namn och kontaktuppgifter väger över de registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas. Därför behöver inte samtycke hämtas från de anhöriga eftersom behandlingen kan ske efter en intresseavvägning.

Personuppgifter som behandlas måste vara riktiga och aktuella, därför behöver arbetsgivaren ha rutiner för att uppdatera uppgifterna. Det kan ske genom att helt enkelt fråga de anställda om uppgifterna är aktuella eller att låta den anställde själv ändra sin kontaktinformation när förhållandena ändras.

Arbetsgivaren behöver också ha en rutin för att informera de anhöriga, till exempel genom att den anställde får en informationslapp att ta hem. Arbetsgivaren behöver även begränsa åtkomsten till uppgifterna så att den bara omfattar befattningshavare som har till uppgift att kontakta anhöriga.