Får en idrottsförening publicera sitt medlemsregister på Internet?

Fråga:

Får en idrottsförening publicera sitt medlemsregister på Internet?

Svar:

Datainspektionens erfarenhet är att många medlemmar inte vill att deras adresser och telefonnummer ska publiceras på Internet.

Ofta krävs det att medlemmarna i föreningen först ger sitt godkännande, innan deras uppgifter kan publiceras på Internet. I så fall måste föreningen alltså först fråga om lov. Även i situationer då lagen inte kräver samtycke rekommenderar vi att man frågar medlemmarna om lov först. Det finns ingen bestämmelse i personuppgiftslagen som anger hur gammal man ska vara för att själv kunna ge sitt samtycke men Datainspektionen brukar ha 15 år som tumregel. Rör det sig om uppgifter om barn yngre än så, ska föräldrarna tillfrågas.

Om föreningen tänker publicera medlemsregistret så att det går att söka i det på olika sätt, så kräver lagen att medlemmarna frågats om lov och gett sitt samtycke.

Om uppgifterna i stället publiceras som en webbsida eller pdf-dokument är det tillåtet så länge det inte är kränkande (i lagens mening) för medlemmarna. Att publicera uppgifterna i strid med medlemmens vilja kan vara kränkande. Men, som sagt, vår rekommendation är att föreningen alltid bör fråga sina medlemmar om lov först.

Tillbaka till Frågor och svar