Får ett företag använda ett kundregister för marknadsföringsändamål?

Fråga:

Får ett företag använda ett kundregister för marknadsföringsändamål? Är det tillåtet att lämna ut uppgifter för att andra ska kunna använda dessa i sin marknadsföring?

Svar:

Om det finns en anknytning mellan den registrerade och företaget, genom till exempel ett kundförhållande, får personuppgifterna användas i den egna marknadsföringen. Det kan också vara tillåtet att lämna ut personuppgifter ur kundregistret till någon annans planerade marknadsföring under förutsättning att den har en näraliggande och naturlig koppling till den anknytning som finns mellan den registrerade och företaget.

Den registrerade har emellertid alltid rätt att motsätta sig att personuppgifterna används i direkt marknadsföring. Detta görs skriftligen till den personuppgiftsansvarige.