Får företag använda sig av personuppgifter hämtade från kreditupplysningsföretag i direktmarknadsföring?

Fråga:

Får företag använda sig av personuppgifter hämtade från kreditupplysningsföretag i direktmarknadsföring?

Svar:

Nej, en sådan behandling av personuppgifter är inte tillåten. Datainspektionens uppfattning är att registrerade inte är, eller kan antas vara, medvetna om att uppgifter från kreditupplysningsföretag kan användas och/eller lämnas ut för att användas vid direktreklam. En sådan personuppgiftsbehandling strider därför mot etablerade branschregler samt personuppgiftslagens krav på god sed.

Av personuppgiftslagen följer att den personuppgiftsansvarige alltid ska se till att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och enligt god sed. Vad som utgör god sed får bland annat avgöras utifrån de branschregler som tagits fram av etablerade branschorganisationer eller representativa sammanslutningar inom det aktuella området. När det gäller direktreklam så har Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA) tagit fram en branschöverkommelse med regler avseende personuppgifter för direktreklamsändamål. Den branschöverenskommelsen säger att det är tillåtet att samla in uppgifter från den registrerade själv eller från register eller annan källa där den registrerade är eller kan antas vara medveten om att personuppgifter kan användas och/eller lämnas ut för sådana ändamål utan att ha motsatt sig detta.

Frågor och svar

Tillbaka till Frågor och svar

Mer information

Mer information hittar du i Datainspektions faktabroschyr Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen. Den kan du läsa i pdf-format eller beställa som trycksak.

Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen