Får jag publicera en lista med namn på nätet?

Fråga:
Får jag publicera en lista med namn på nätet?

Svar:
Att publicera en lista med namn som inte har strukturerats på annat sätt än att de står i en viss ordning är ett exempel på behandling av personuppgifter som är undantagen från personuppgiftslagen:s hanteringsregler. Det kan exempelvis vara en förening som presenterar en lista på medlemmarna i styrelsen på sin webbplats eller en kommun som på sin webbplats listar personer som innehar kommunala förtroendeuppdrag. Listan får publiceras på internet utan andra restriktioner än att den inte får innebära en kränkning av de registrerades personliga integritet.

Tillbaka till Frågor och svar