Får jag som arbetsgivare publicera uppgifter om de anställda på företagets webbplats?

Fråga:

Får jag som arbetsgivare publicera uppgifter om de anställda på företagets webbplats?

Svar:

Normalt kan arbetsgivaren publicera uppgifter om de anställdas namn, befattning, telefonnummer, e-postadress och andra arbetsrelaterade uppgifter utan fråga respektive anställd om lov. Publiceras uppgifterna som text på en webbsida är det tillåtet så länge det inte kränker arbetstagaren. Har en arbetsgivare gjort det möjligt att på olika sätt söka efter uppgifter om de anställda på webbsidan så är publiceringen endast tillåten om arbetsgivaren först gjort en så kallad intresseavvägning och kan motivera att fördelarna med att publicera sökbara uppgifter är större än de eventuella nackdelarna för de anställda.

För att få publicera bilder på anställda på Internet krävs normalt samtycke, men inte alltid. Om det inte finns ett behov för arbetsgivaren av att publicera en bild av en anställd kan publiceringen vara kränkande i lagens mening. Verksamheten kan dock vara sådan art att arbetsgivaren har ett klart behov av att exempelvis kunna marknadsföra sina produkter och tjänster genom att publicera bilder på anställda som har kundorienterade arbetsuppgifter. I sådana fall kan arbetsgivarens intresse av att publicera bilderna väga tyngre än den anställdes intresse av skydd.

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Läs mer om personuppgifter i arbetslivet