Finns det någon åldersgräns för samtycke?

Fråga:

Finns det någon åldersgräns för samtycke?

Svar:

Nej, det finns inte någon åldersgräns i personuppgiftslagen för när en person kan samtycka till att hans eller hennes personuppgifter behandlas för olika ändamål.

En person som kan förstå informationen om vad en behandling innebär kan också lämna ett samtycke enligt personuppgiftslagen. Detta gäller även personer under 18 år. En ungdom/barn som inte själv kan tillgodogöra sig informationen kan inte lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från vårdnadshavaren. Frågan om en person förstår innebörden av informationen måste bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den enskilda individens mognad. Som en tumregel kan man säga att barn under 15 år generellt sett inte anses ha nått en sådan mognad.

Tillbaka till Frågor och svar