Förteckningsskyldighet – vad är det?

Fråga:

Förteckningsskyldighet - vad är det?

Svar:

Det finns ingen skyldighet enligt personuppgiftslagen för den personuppgiftsansvarige att föra en förteckning över vilka behandlingar av personuppgifter som görs, men det kan vara praktiskt och underlätta arbetet.

Att själv föra en förteckning över behandlingar som till exempel gäller medlemmar, anställda eller kunder innebär att man undantas från anmälningsskyldigheten i personuppgiftslagen.

En förteckning kan också vara ett praktiskt redskap för att uppfylla den informationsskyldighet gentemot allmänheten som föreskrivs i 42 § personuppgiftslagen.

Har man utsett och anmält ett personuppgiftsombud är denne däremot skyldig att föra en förteckning över åtminstone de behandlingar som görs och som skulle behövts anmälas till Datainspektionen om man inte haft ett ombud. För att underlätta har Datainspektionen tagit fram ett exempel på hur en förteckning enligt 39 § personuppgiftslagen kan se ut. Det går förstås också bra att skapa en egen mall. Tänk då på att en förteckning som minst ska innehålla samma uppgifter som en anmälan.

Ladda ner Datainspektionens exempel på en förteckning, i pdf-format