Gäller personuppgiftslagen även när jag registrerar uppgifter om personer som inte längre är i livet?

Fråga:

Gäller personuppgiftslagen även när jag registrerar uppgifter om personer som inte längre är i livet?

Svar:

Nej, personuppgiftslagen gäller bara uppgifter om levande personer. Däremot kan uppgifter om avlidna personer vara en personuppgift om uppgiften går att koppla till en annan person som är i livet.