Har jag rätt till skadestånd om mina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen?

Fråga:

Har jag rätt till skadestånd om mina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen? Kan jag få någon hjälp från Datainspektionen?

Svar:

Ja, du har rätt till skadestånd om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen och detta har lett till skada eller kränkning av din personliga integritet. Datainspektionen kan dock inte hjälpa till som ombud för någon eller besluta i frågor om skadestånd.

För att få ersättning måste du kunna bevisa att den person eller organisation som använt dina personuppgifter, det vill säga den personuppgiftsansvarige, har behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt och att behandlingen har skadat eller kränkt dig. Det du kan få ersättning för är sakskada, personskada och ren förmögenhetsskada. Du kan även få kompensation för själva kränkningen. Om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte berodde på honom eller henne kan ersättningsskyldigheten falla bort eller sättas ned.

Om du anser att du har rätt till skadestånd kan du vända dig till den personuppgiftsansvarige. Kan ni inte komma överens kan du vända dig till tingsrätten, som då kan pröva om du har rätt till skadestånd av den personuppgiftsansvarige. Om ditt krav på skadestånd riktar sig mot en personuppgiftsansvarig som är en statlig myndighet kan du vända dig till Justitiekanslern.

Läs mer om personuppgiftsansvar