Hur får man felaktiga personuppgifter korrigerade?

Fråga:

Hur får man felaktiga personuppgifter korrigerade?

Svar:

Först och främst ska den personuppgiftsansvarige, till exempel den som ansvarar för ett medlems- eller kundregister, på egen hand vara aktiv för att se till att de personuppgifter som behandlas är korrekta. Sedan har den registrerade även möjlighet att själv begära att den personuppgiftsansvarige ska korrigera uppgifter som behandlats i strid med personuppgiftslagen eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av personuppgiftslagen.

Om man vill att ens egna personuppgifter ska rättas kan man göra det antingen med en muntlig eller en skriftlig begäran. Det måste framgå att man är missnöjd med behandlingen i något visst avseende och vill att detta ska korrigeras. Om man vill kan man också begära att tredje man ska underrättas om ändringarna, till exempel en arbetsgivare.