Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Fråga

Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?

Svar

Du skriver och begär ett registerutdrag från den som har registrerat uppgifter om dig. Så här kan du skriva:

Till ..........................................................................
(Myndighet, företag, organisation eller annan)

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

...........................................................................
(Ort och datum)

..........................................................................
(Namnteckning)

.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning, du kan alltså inte bara skicka ett e-post.

Tänk på att du verkligen skickar din begäran om registerutdrag till den som har registrerat uppgifter om dig, ex ett företag eller myndighet. Du ska alltså inte skicka in begäran till Datainspektionen.

Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i 26 § personuppgiftslagen.

Tillbaka till Frågor och svar