Jag bor i Sverige och är med i en engelsk community på Internet. Skyddas jag av personuppgiftslagen?

Fråga:

Jag bor i Sverige och är med i en engelsk community på Internet. Skyddas jag av personuppgiftslagen?

Bakgrund

Ett brittiskt företag tillhandahåller en social nätverkssida på Internet där bland annat användare i Sverige registrerat sig. Företaget är etablerat i London. Är det den svenska personuppgiftslagen som gäller för det brittiska företagets behandling av svenska användares personuppgifter?

Svar:

Nej. När den personuppgiftsansvarige är etablerad inom EU eller EES-området, vilket är fallet i exemplet ovan, är det platsen där företaget är etablerat som bestämmer vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Eftersom det brittiska företaget inte är etablerat i Sverige så gäller inte personuppgiftslagen.

För att personuppgiftslagen ska gälla i exemplet ovan krävs att det brittiska företaget etablerar sig i Sverige i personuppgiftslagens mening och behandlar personuppgifter som ett led i sin svenska verksamhet. En sådan etablering kan exempelvis vara en filial, ett dotterbolag eller ett kontor.

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Personuppgiftslagen och internationell verksamhet

Läs mer om hur och när den svenska personuppgiftslagen gäller i olika gränsöverskridande sammanhang.

Tredjelandsöverföring

Läs mer om vad som gäller när personuppgifter behandlas i tredje land.