Jag har ingått ett avtal med ett företag. Har jag rätt att ta del av det telefonsamtal som företaget spelade in när avtalet träffades?

Fråga

Jag har ingått ett avtal med ett företag. Har jag rätt att ta del av det telefonsamtal som företaget spelade in när avtalet träffades?

Svar

Om företagets ljudinspelning innehåller personuppgifter om dig, till exempel ditt namn eller personnummer, och den har sparats i ett så kallat strukturerat material, exempelvis i ett kundregister, har du rätt att ta del av de personuppgifter i ljudfilen som rör dig. Du har rätt att en gång per år gratis få ett så kallat registerutdrag av den som behandlar dina personuppgifter. Registerutdraget ska bland annat innehålla information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Uppgifterna ska lämnas till dig inom en månad från det att du skriftligen begärde att få del av dem. Du måste själv underteckna din begäran. Om ljudinspelningen innehåller personuppgifter som rör någon annan person har du inte rätt att få ut de uppgifterna. I stället för att lämna ut själva ljudupptagningen har företaget rätt att på lämpligt sätt kopiera ljudupptagningen och bifoga informationen till registerutdraget.

Tillbaka till Frågor och svar