En amerikansk webbplats har publicerat personuppgifter om mig. Kan jag begära att uppgifterna tas bort?

Fråga:

Jag har upptäckt en amerikansk webbplats som publicerar personuppgifter om mig. Kan jag begära att uppgifterna tas bort och då hänvisa till personuppgiftslagen?

Svar:

Personuppgiftslagen gäller bara för företag som är etablerade i Sverige. Ett amerikanskt företags webbplats omfattas därför inte av personuppgiftslagens bestämmelser, om inte bolaget har en filial eller liknande i Sverige.

I undantagsfall kan personuppgiftslagen gälla trots att företaget inte har filial i Sverige. Det är om företaget använder sig av datorutrustning i Sverige för att samla in och bearbeta personuppgifter.

Tillbaka till Frågor och svar