Kan jag få ersättning om jag kränks enligt missbruksregeln?

Fråga:
Kan jag få ersättning om jag kränks enligt missbruksregeln?

Svar:
Ja, överträdelser av missbruksregeln är förenade med skadeståndsansvar enligt personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och kränkning av den personliga integriteten som en behandling av personuppgifter i strid med lagen har orsakat. Den registrerade har alltså rätt till ersättning för både personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och för själva kränkningen som sådan.

Läs mer om personuppgiftsansvar

Tillbaka till Frågor och svar