Kan jag få reda på vad som finns registrerat om mig hos exempelvis myndigheter, företag och organisationer?

Fråga

Kan jag få reda på vad som finns registrerat om mig hos exempelvis myndigheter, företag och organisationer?

Svar

Ja, du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Då ska du få information om vad den du vänder dig till har registrerat om dig. En begäran om registerutdrag ska du göra skriftligen till den som registrerat dig. Du måste alltså skriva ett papper som du skriver under och skickar iväg med post, du kan alltså inte bara skicka ett e-post. Den du vänder dig till ska då lämna besked om den behandlar personuppgifter om dig och vilka de i så fall är. Du får ett sådant besked gratis per år.

Tänk på att du verkligen skickar din begäran om registerutdrag till den som har registrerat uppgifter om dig, ex ett företag eller myndighet. Du ska alltså inte skicka in begäran till Datainspektionen.

Tillbaka till Frågor och svar