Kan man använda analysverktyget Google Analytics för att ta fram besöksstatistik på sin webbplats?

Fråga:

Kan man använda analysverktyget Google Analytics för att ta fram besöksstatistik på sin webbplats?

Svar:

När man använder sig av analysverktyg för webbplatser är det två lagar man behöver följa – lagen om elektronisk kommunikation och personuppgiftslagen. De båda lagarna bygger på varsitt EU-direktiv. I Sverige har Post och telestyrelsen (PTS) tillsyn över lagen om elektronisk kommunikation och Datainspektionen har tillsyn över personuppgiftslagen.

Den bestämmelse som gäller för kakor och liknande finns i 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation. Där står att det krävs ett informerat samtycke från användaren för att en kaka eller liknande ska få sättas. Bestämmelsen ger ett mycket begränsat utrymme till undantag från att inhämta ett samtycke innan till exempel en kaka sätts.

Artikel 29-gruppen, som består av samtliga dataskyddschefer inom EU, har antagit ett yttrande till tolkning av undantagen i den ändrade bestämmelsen. Av yttrandet framgår att bestämmelsen inte ger något utrymme för undantag från samtyckeskravet när det gäller analysverktyg, inte ens om kakorna sätts från den egna webbplatsen. Den som är ansvarig för en webbplats måste därför inhämta samtycke från den som besöker webbplatsen innan kakor eller liknande sätts.

För mer information avseende hantering av kakor och liknande ber vi att få hänvisa till PTS.

Läs mer om reglerna kring kakor på PTS webbplats

Tillbaka till Frågor och svar