Kan man straffas om man inte följer bestämmelserna i personuppgiftslagen?

Fråga

Kan man straffas om man inte följer bestämmelserna i personuppgiftslagen?

Svar

Ja, det är straffbart att:

  • Lämna osanna uppgifter i information till registrerade eller i anmälan och information till Datainspektionen.
  • Låta bli att göra en anmälan om behandling till Datainspektionen när sådan krävs.
  • Behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser i strid med personuppgiftslagens bestämmelser.
  • Behandla känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser på ett kränkande sätt i ostrukturerat material.
  • Föra över personuppgifter till tredje land (utanför EU och EES) i strid med personuppgiftslagens bestämmelser.

Den som gör sig skyldig till brott enligt personuppgiftslagen kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. För att brottet ska vara straffbart krävs uppsåt eller grov oaktsamhet.

Utöver straffansvaret enligt personuppgiftslagen kan vissa behandlingar av personuppgifter vara straffbara enligt annan lagstiftning, till exempel då personuppgifter förekommer i samband med olaga hot, förtal eller ofredande enligt bestämmelserna i brottsbalken.

En anmälan om brott gör man alltid hos polisen. Om Datainspektionen i sin verksamhet uppmärksammar brott mot personuppgiftslagen kan även Datainspektionen göra en polisanmälan. Det är därefter åklagaren som beslutar om åtal ska väckas.

Tillbaka till Frågor och svar