Krävs det ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet?

Fråga:

Krävs det ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet?

Svar:

Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att avtalet finns. I avtalet ska det särskilt föreskrivas att personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den personuppgiftsaansvarige ska vidta.