Överförs personuppgifter till tredje land om de publiceras på Internet?

Fråga

Överförs personuppgifter till tredje land om de publiceras på internet?

Svar

Nej, det anses inte som en tredjelandsöverföring om uppgifterna publiceras på en webbplats på internet och webbplatsen lagras hos en internetleverantör som är etablerad inom EU.

Tillbaka till Frågor och svar