Räknas ett foto som en personuppgift?

Fråga:

Räknas ett foto som en personuppgift?

Svar:

Ja, all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. Även bilder (foton) på individer som behandlas i dator kan alltså vara personuppgifter. Det innebär att man måste ta hänsyn till bestämmelserna i personuppgiftslagen. Det kan till exempel krävas samtycke från den person uppgifterna avser.

Behandling av personuppgifter som en privatperson utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur omfattas inte av personuppgiftslagen. Men detta undantag gäller inte när man publicerar uppgifter på en webbplats.

Om man på en webbplats skulle vilja publicera foton på anställda, skolelever eller liknande kan det bli nödvändigt att först inhämta samtycke. Även om det rör sig om behandling av personuppgifter i ostrukturerat material, såsom enstaka bilder på Internet, kan man behöva fråga personen först. Se vidare frågorna under rubriken Internet.

Läs mer om vad som menas med samtycke