Vad är ett statsmaktsregister?

Fråga:

Vad är ett statsmaktsregister?

Svar:

Vissa stora, centrala myndigheters register regleras av särskilda registerförfattningar. Dessa så kallade statsmaktsregister har beslutats särskilt av riksdag eller regering. I de särskilda registerlagarna finns ofta detaljerade bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas för myndighetens verksamhet. Det är vanligt att man uttömmande räknar upp till vilka andra myndigheter och för vilka syften uppgifter från registret får lämnas ut.

Exempel på statsmaktsregister är:

Det statliga personadressregistret (Spar). Det innehåller uppgifter om alla som är folkbokförda i Sverige och används för att uppdatera adressuppgifter hos myndigheter och enskilda. Spar regleras av lagen om det statliga personadressregistret och personuppgiftsansvarig är Skatteverket.

Socialförsäkringsregister som används för att administrera socialförsäkringar hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Sådana register regleras av lagen om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration.

Läs mer om andra statsmaktsregister