Vad är personuppgiftslagen och PuL?

Fråga:

Vad är personuppgiftslagen och PuL?

Svar:

PuL är en förkortning av personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället - för verksamhet som bedrivs av såväl myndigheter som enskilda. Det finns dock ett antal undantag då lagen inte gäller, till exempel vid behandling av personuppgifter som en fysisk person utför i en verksamhet av rent privat natur.

De allra flesta bestämmelserna i personuppgiftslagen behöver inte tillämpas när man behandlar personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel löpande text. En sådan behandling är tillåten utan andra restriktioner än att behandlingen inte får kränka den registrerade. Se vidare Frågor och svar om ändringar i personuppgiftslagen.

Personuppgiftslagen bygger på ett EG-direktiv. Varje EU-land måste införa nationell lag baserad på direktivet.

Tillbaka till Frågor och svar