Vad bör jag själv tänka på om jag vill publicera personuppgifter på Internet?

Fråga:

Vad bör jag själv tänka på om jag vill publicera personuppgifter på Internet?

Svar:

Tänk på att uppgifterna du publicerar kan få mycket stor spridning och att när personuppgifterna väl publicerats kan det vara oerhört svårt att få bort uppgifterna från Internet.

Vill du publicera andras personuppgifter, till exempel en bild, bör du tänka på att alla inte uppfattar det på samma sätt. Fråga dig först om det är nödvändigt att publicera uppgifterna. Många gånger går det att utelämna personuppgifter utan att sammanhanget i en text går förlorad.

Om du vill publicera uppgifter om barn, rekommenderar Datainspektionen att du frågar barnet och/eller vårdnadshavaren om lov. I vissa situationer är ett samtycke en förutsättning för att uppgifterna ska få publiceras.

Läs mer om pressetiska regler när man publicerar personuppgifter på en blogg

Tillbaka till Frågor och svar