Vad får ett kundregister innehålla?

Fråga:

Vad får ett kundregister innehålla?

Svar:

Ett kundregister får innehålla namn och adress samt övriga uppgifter som är relevanta för kundförhållandet. Personnummer får registreras i kundsammanhang om det behövs vid kreditgivning eller liknande. Med kreditgivning menar man även försäljning av varor mot faktura. Det är inte tillåtet att utan den registrerades samtycke använda personnumret som ett generellt kundnummer som används i olika sammanhang. Om man vill registrera fler uppgifter än så här krävs det samtycke.