Vad gäller vid samtidig behandling av strukturerade och ostrukturerade personuppgifter?

Fråga:
Vad gäller vid samtidig behandling av strukturerade och ostrukturerade personuppgifter?

Svar:
Om en behandling är undantagen från personuppgiftslagens hanteringsregler får bedömas utifrån det behandlade materialets helhet. Om hanteringsreglerna gäller ska reglerna tillämpas på samtliga personuppgifter, både strukturerade och ostrukturerade, som finns i materialet oavsett om vissa personuppgifter inte har strukturerats. Personuppgifter kan finnas ostrukturerade i dokument och i ljud- och bildupptagningar som ingår i en strukturerad samling av uppgifter, exempelvis ett ärendehanteringssystem. Även ostrukturerade dokument som ännu inte ingår i systemet men är avsedda att senare infogas i systemet omfattas av personuppgiftslagens hanteringsregler.

Hanteringsreglerna avgör alltså om personuppgifterna får hämtas från ett strukturerat material, exempelvis ett ärendehanteringssystem. När personuppgifterna väl används i ett ostrukturerat material begränsas behandlingen däri endast av de regler som gäller för ostrukturerad behandling av personuppgifter. Detta innebär i huvudsak att personuppgifterna inte får behandlas på ett sådant sätt att den registrerades personliga integritet kränks.

Tillbaka till Frågor och svar