Vad händer efter min begäran om korrigering av personuppgifter?

Fråga:

Vad händer efter min begäran om korrigering av personuppgifter?

Svar:

Om du begärt att dina egna personuppgifter ska rättas bör den personuppgiftsansvarige skyndsamt utreda om begäran är befogad. Om så är fallet ska uppgifterna snarast korrigeras. Har du begärt det ska den personuppgiftsansvarige därefter underrätta tredje man om korrigeringarna.

Utredningens omfattning bestäms av de anmärkningar den registrerade gjort i sin begäran. Det är därför viktigt att din begäran innehåller konkreta upplysningar om vilka uppgifter du vill ha korrigerade.