Vad händer med ett kundregister då en verksamhet överlåts till en ny ägare?

Fråga:

Vad händer med ett kundregister då en verksamhet överlåts till en ny ägare, till exempel vid försäljning eller konkurs? Får den nye ägaren överta kundregistret?

Svar:

Så länge ändamålet med personuppgiftsbehandlingen hos den nya ägaren är detsamma som hos den tidigare ägaren är en sådan överföring av kundregister tillåten. För att kunna tillvarata sina rättigheter även efter övergången måste emellertid kunderna informeras om vem som är ny personuppgiftsansvarig. Om den nya ägaren har för avsikt att använda kundregistret för något annat blir det fråga om en ny personuppgiftsbehandling.