Vad innebär det att man ska anmäla behandlingar till Datainspektionen?

Fråga:

Vad innebär det att man ska anmäla behandlingar till Datainspektionen?

Svar:

I personuppgiftslagen anges att automatiserade behandlingar ska anmälas till Datainspektionen. Det finns ett stort antal undantag från denna anmälningsskyldighet och dessa undantag hittar man i Personuppgiftsförordningen och i Datainspektionens författningar. Till exempel görs undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat material samt då behandlingarna gäller medlemskap, anställning eller kundförhållande där den personuppgiftsansvarige själv för en förteckning över behandlingarna.

Läs mer om undantagen och anmälningsskyldigheten

Har den personuppgiftsansvarige utsett och anmält ett personuppgiftsombud behöver behandlingen inte anmälas till Datainspektionen.