Vad innebär personuppgiftsansvaret?

Fråga:

Vad innebär personuppgiftsansvaret?

Svar:

Den personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen av personuppgifter är laglig enligt personuppgiftslagen och har till exempel ansvaret för informationssäkerheten och att de registrerade får den information de har rätt till. Personuppgiftsansvaret är straff- och skadeståndssanktionerat.

Den personuppgiftsansvariges medarbetare får behandla personuppgifter bara i enlighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige.

Tillbaka till Frågor och svar