Vad menas med "adekvat skyddsnivå"?

Fråga

Vad menas med "adekvat skyddsnivå"?

Svar

I personuppgiftslagen (och i EU:s dataskyddsdirektiv) finns riktlinjer för vad man måste tänka på när man bedömer skyddsnivån för personuppgifter. Alla omständigheter som har samband med överföringen ska beaktas. Man ska särskilt ta hänsyn till vilket slags uppgifter det är fråga om, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen ska pågå, varifrån uppgifterna ursprungligen kommer, var uppgifterna slutligen kommer att hamna och vilka dataskyddsregler som finns i det tredje landet.

Hur vet jag om dataskyddsnivån i ett land är adekvat eller inte?

Tillbaka till Frågor och svar