Vad menas med känsliga personuppgifter?

Fråga

Vad menas med en känslig personuppgift?

Svar

Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.

Det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Personuppgiftslagen innehåller dock vissa undantag från förbudet.

Tillbaka till Frågor och svar