Vad menas med samtycke och hur ska ett sådant se ut?

Fråga:

Vad menas med samtycke och hur ska ett sådant se ut?

Svar:

Samtycke, enligt personuppgiftslagen, är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den registrerade - efter att ha fått information - godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv. Samtycket behöver inte vara skriftligt men det kan många gånger vara lämpligt.

Läs mer om vad som menas med samtycke

Tillbaka till Frågor och svarMer information

Läs mer om samtycke