Vad ska ett registerutdrag innehålla?

Fråga

Vad ska ett registerutdrag innehålla?

Svar

Ett registerutdrag ska innehålla information om vilka uppgifter om den sökande som behandlas i form av ett utdrag med alla de personuppgifter som rör personen som sökt registerutdrag, varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut.

Ett registerutdrag ska alltid lämnas skriftligen.

Tillbaka till Frågor och svar