Vår kommun funderar på att publicera protokoll från olika nämnders sammanträden på Internet. Får kommunen göra det?

Fråga:

Vår kommun funderar på att publicera protokoll från olika nämnders sammanträden på Internet. Får kommunen göra det?

Svar:

Många kommuner och landsting väljer att publicera protokoll och diarier på sina webbplatser. Enligt offentlighetsprincipen finns det ingen egentlig skyldighet att publicera den här typen av information. Det innebär i sin tur att personuppgiftslagens regler måste följas. Normalt krävs att direkta personuppgifter, som namn och personnummer, känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser tas bort för att publiceringen ska vara tillåten. Du kan läsa mer om kommuners publicering på Internet här:

Webbpublicering av protokoll och diarier

Även om en kommun ansökt om och beviljats ett så kallat utgivningsbevis gäller personuppgiftslagens bestämmelser vid publicering av personuppgifter på kommunens webbplats.

Tillbaka till Frågor och svar