Vem kan vara personuppgiftsombud?

Fråga

Vem kan vara personuppgiftsombud?

Svar

Personuppgiftsombudet är en fysisk person som kan jämföras med en internrevisor på ett företag eller i en organisation. Ombudet måste alltså ha en sådan position att han eller hon kan påpeka fel och brister. Ombudet kan vara anställd hos den personuppgiftsansvarige och måste då ha en sådan ställning att arbetsuppgifterna kan utövas på ett självständigt sätt i förhållande till arbetsgivaren. Det går också bra att ge uppdraget till någon utanför den egna organisationen, om denne är tillräckligt kvalificerad och får möjlighet att utöva sitt uppdrag.

I personuppgiftslagen finns inga formella krav på den som ska utses till personuppgiftsombud. Men för att denna person ska kunna utöva sina uppgifter självständigt bör han eller hon ha tillräckliga kvalifikationer för att sköta kontakterna med Datainspektionen. Ombudet ska anmälas till Datainspektionen, men en sådan anmälan innebär inte någon lämplighetsprövning.

Tillbaka till Frågor och svar