Vilka regler gäller för sajter som visar detaljerade gatubilder?

Fråga:

Vilka regler gäller för sajter som visar detaljerade gatubilder?

Svar:

Det finns flera webbplatser som visar detaljerade gatubilder från svenska städer.

Bilder på personer och registreringsskyltar på bilar är ofta personuppgifter och hur dessa visas och hanteras faller typiskt under reglerna i personuppgiftslagen.

Flera webbplatser med gatubilder, däribland Hitta.se och Eniro.se har dock ett så kallat utgivningsbevis. Det innebär att webbplatsen omfattas av bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen vilket i sin tur innebär att personuppgiftslagen inte gäller. Datainspektionen har då inte någon som helst möjlighet att ha synpunkter på hur personuppgifterna, i de här fallen bilderna, behandlas.

Du kan själv undersöka om en webbplats har utgivningsbevis eller inte. Så här gör du:

1. Gå till: http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Sok-i-registret

Sök i Radio- och TV-verkets register

2. Ange något sökvillor, som exempelvis domänadress.

Sökresultat

3. Klicka på Sök. I vårt fall syns att Eniro har utgivningsbevis.

Skulle du vilja få en bild eller annan personuppgift borttagen från en webbplats med utgivningsbevis, måste du vända dig direkt till den webbplatsen.