Vilka regler kommer att gälla för personuppgiftsombud när den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas?

Fråga

Vilka regler kommer att gälla för personuppgiftsombud när den nya dataskyddsförordningen börjar tillämpas?

Svar

I dataskyddsförordningen används inte begreppet personuppgiftsombud. Dock ska både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen utse ett så kallat dataskyddsombud om

  • personuppgiftsbehandlingen utförs av en myndighet eller ett offentligt organ (dock ej domstolar i deras dömande verksamhet)
  • den ansvariges eller biträdets kärnverksamhet består av personuppgiftsbehandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning eller
  • den ansvariges eller biträdets kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av så kallade känsliga personuppgifter eller brottsuppgifter.

Den som vill får utse ett dataskyddsombud även i andra fall.

Dataskyddsombudets uppdrag kommer likna dagens personuppgiftsombud men i förordningen kommer det ställas högre krav på dataskyddsombudets kvalifikationer och bestämmelserna om ombudets ställning är tydligare.

Läs mer om vad som kommer att gälla för dataskyddsombud

Tillbaka till Frågor och svar